don-dang-ky-1

Hy Lạp đã nhận được 1.446 đơn đăng ký Chương trình Thị thực Vàng chỉ trong hai tháng đầu năm 2023

Hy Lạp đã nhận được 1.446 đơn đăng ký Chương trình Thị thực Vàng chỉ trong hai tháng đầu năm 2023

Hy Lạp đã nhận được 1.446 đơn đăng ký Chương trình Thị thực Vàng chỉ trong hai tháng đầu năm 2023