Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hy Lạp 2023: Hướng dẫn chi tiết (Phần 1)

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hy Lạp là sự kết hợp của Hệ thống Y tế Quốc gia, bảo hiểm xã hội bắt buộc và chăm sóc sức khỏe tư nhân. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng bao gồm khoảng 130 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 200 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và 1.500 ca phẫu thuật y tế ở nông thôn.

Hãy xem xét kỹ hơn hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hy Lạp như thế nào và ai đủ điều kiện hưởng lợi từ hệ thống này.

Tổng quan về chăm sóc sức khỏe Hy Lap

Cả công dân và người nước ngoài đều có quyền sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Hy Lạp. Hệ thống này là một hệ thống hỗn hợp trong đó hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia, quỹ bảo hiểm công và khu vực tư nhân đều tham gia đáng kể vào việc tài trợ và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nếu bạn là người nước ngoài nhận được Thị thực Vàng Hy Lạp, bạn có thể được hưởng các phúc lợi chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Người Hy Lạp nằm trong số những người khỏe mạnh nhất thế giới và có tuổi thọ trung bình cao nhất ở EU: 79 đối với nam và 84 đối với nữ. Có tới 4,9 bác sĩ hành nghề trên 1.000 dân. Mặt khác, chỉ có 3,8 điều dưỡng trên 1.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 8,6 của các nước OECD.

 1. Bộ Y tế 

Bộ Y tế Hy Lạp là cơ quan hàng đầu trong việc phát triển và tài trợ cho các chính sách y tế ở Hy Lạp. Bộ chịu trách nhiệm cung cấp và tài trợ cho Dịch vụ Y tế Quốc gia, cũng như các dịch vụ y tế và xã hội cho người nghèo, người già và người tàn tật. Một phần rất nhỏ các dịch vụ y tế và xã hội được cung cấp bởi chính quyền thành phố.

 1. Quỹ bảo hiểm xã hội Hy Lạp

Đóng Quỹ bảo hiểm xã hội Hy Lạp là bắt buộc đối với người có việc làm, người phụ thuộc của họ, và dựa trên nghề nghiệp. IKA là quỹ lớn nhất ở Hy Lạp và cung cấp lương hưu, bảo hiểm ốm đau và phúc lợi. Trong số 300 tổ chức bảo hiểm xã hội khác nhau, khoảng 40 tổ chức cung cấp bảo hiểm nguy cơ bệnh tật cho gần như toàn bộ dân số Hy Lạp.

 1. Khu vực tư nhân 

Khu vực tư nhân trong hệ thống y tế Hy Lạp bao gồm bác sĩ, trung tâm chẩn đoán, phòng thí nghiệm và bệnh viện. Nó đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong 15 năm qua. Xu hướng này bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế, sự không hài lòng của công chúng với chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, và tình trạng dư thừa bác sĩ và các dịch vụ tư nhân khác.

 1. Chăm sóc sức khỏe ban đầu

Tất cả các tổ chức được đề cập ở trên cũng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu:

 • Hệ thống Y tế Quốc gia – bao gồm các trung tâm y tế ở khu vực nông thôn, các phòng khám cấp tỉnh và các khoa ngoại trú của bệnh viện công. Các dịch vụ này được tài trợ chủ yếu thông qua ngân sách nhà nước, và ở mức độ nhỏ hơn từ các quỹ bảo hiểm;
 • Quỹ bảo hiểm xã hội — bao gồm các phòng khám đa khoa do các quỹ bảo hiểm cụ thể sở hữu và điều hành, chủ yếu là IKA). Các dịch vụ này được tài trợ bởi quỹ bảo hiểm xã hội;
 • Các dịch vụ của chính quyền địa phương – bao gồm một số phòng khám và dịch vụ phúc lợi. Các dịch vụ này được tài trợ bởi ngân sách nhà nước thông qua Bộ Nội vụ;
 • Khu vực tư nhân – bao gồm các bác sĩ hành nghề tư nhân và các khoa ngoại trú của bệnh viện tư nhân, được tài trợ chủ yếu bằng tiền túi hoặc bảo hiểm y tế tự nguyện.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hy Lạp 2023: Hướng dẫn chi tiết (Phần 1)

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho công dân Hy Lạp, công dân EU và người nước ngoài ở Hy Lap

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hy Lạp được gọi là ESY, và nó cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả công dân và cư dân của Hy Lạp, công dân EU và thậm chí cả người nước ngoài.

 1. Công dân Hy Lạp 

Nếu một công dân Hy Lạp làm việc trong nước, họ phải có số an sinh xã hội AMKA. Người sử dụng lao động phải nộp khoản an sinh xã hội này thay cho người lao động và sắp xếp một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho họ.

Một cá nhân tự kinh doanh phải đăng ký bảo hiểm cho Tổ chức Tự kinh doanh.

 1. Công dân EU có Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu 

Họ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế do nhà nước cung cấp trong thời gian lưu trú tạm thời tại bất kỳ quốc gia nào trong số 27 quốc gia EU, bao gồm cả Hy Lạp. EHIC đài thọ cho bạn hầu hết các dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm tư vấn miễn phí và thậm chí một số điều trị nha khoa, nhưng không đài thọ cho việc hồi hương hoặc các trường hợp không khẩn cấp.

Tuy nhiên, EHIC không đài thọ chi phí chăm sóc tư nhân.

 1. Công dân từ các quốc gia khác 

Công dân từ các quốc gia khác nên tìm hiểu xem có thỏa thuận đối ứng về chăm sóc y tế miễn phí giữa quốc gia của họ và Hy Lạp hay không. Nếu bạn cần bảo hiểm y tế, hãy đảm bảo rằng bạn có được hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, chẳng hạn như một tai nạn cần chuyến bay khẩn cấp về nhà. Tìm hiểu trước xem chương trình bảo hiểm của bạn được các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp hay hoàn trả sau.

Cư dân nước ngoài và gia đình của họ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng miễn phí hoặc chi phí thấp nếu họ đóng góp cho Viện Bảo hiểm Xã hội. Ngay khi người nước ngoài bắt đầu làm việc, họ sẽ phải đăng ký bảo hiểm y tế quốc gia do IKA quản lý và họ sẽ được cấp thẻ an sinh xã hội có tên là AMKA. Dịch vụ chăm sóc y tế do các bác sĩ được IKA chấp thuận thường miễn phí, mặc dù bệnh nhân phải trả phí cho các loại thuốc được kê đơn.

Xem thêm: Bảo hiểm ở Hy Lạp: Các lựa chọn bảo hiểm công và tư nhân cho người dân và nhà đầu tư

Quỹ bảo hiểm xã hội Hy Lạp

Khoảng 30 quỹ bảo hiểm xã hội cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người được bảo hiểm của họ từ NHS và các nhà cung cấp tư nhân. Phần lớn các quỹ là các tổ chức độc lập bao gồm các nhóm nghề nghiệp khác nhau, được giám sát bởi Bộ Lao động và các vấn đề xã hội. Mỗi loại cung cấp các lợi ích và phạm vi bảo hiểm khác nhau.

IKA là tổ chức an sinh xã hội lớn nhất ở Hy Lạp. Nó bao gồm người nước ngoài và nhân viên ở Hy Lạp. Người nước ngoài tự làm chủ có thể hưởng lợi từ quỹ an sinh xã hội có tên là OAEE.

Các nhóm tổ chức bảo hiểm xã hội chính, quy mô dân số được bảo hiểm và các nhóm nghề nghiệp được bảo hiểm như sau:

 • Viện Bảo hiểm Xã hội, IKA – 50% dân số– dân số đô thị, bao gồm cả công nhân
 • Tổ chức Bảo hiểm Nông nghiệp, OGA – 25% dân số; dân số nông thôn (tức là lao động nông nghiệp);
 • Công chức – 7% dân số;
 • Quỹ dành cho Thương nhân, Nhà sản xuất và Doanh nhân Nhỏ, TEVE-TAE – 13% dân số; thương nhân, nhà sản xuất và chủ cửa hàng,
 • OTE, DEH, ngân hàng – 2,5% dân số, bao gồm nhân viên viễn thông, điện lực và ngân hàng.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hy Lạp 2023: Hướng dẫn chi tiết (Phần 1)

Đầu tư định cư Visa Vàng Hy Lạp nhận trợ giúp y tế tại các phòng khám tốt nhất

Giấy phép cư trú Hy Lạp có thể đạt được bằng cách đầu tư 250.000 euro trở lên. Đây là một trong những ngưỡng đầu tư thấp nhất trong số các chương trình đầu tư định cư phổ biến ở Châu Âu hiện nay.

Chương trình Visa Vàng Hy Lạp cho phép bạn sống ở Hy Lạp và vào các quốc gia thuộc khối Schengen mà không cần thị thực trong 90 ngày trong vòng nửa năm. Vợ chồng, con cái và cha mẹ ở mọi lứa tuổi đều có thể xin giấy phép cư trú cùng với các nhà đầu tư. Họ không cần phải làm bài kiểm tra về ngôn ngữ hoặc lịch sử của Hy Lạp.

Những thay đổi đối với những người nộp đơn xin Thị thực Vàng Hy Lạp rất có thể sẽ có hiệu lực vào mùa xuân năm 2023. Khoản đầu tư bất động sản tối thiểu sẽ tăng lên 500.000 €. Vì vậy nhà đầu tư nên quyết định tham gia chương trình Visa Vàng càng sớm càng tốt để được hưởng các lợi ích với mức giá thấp hơn. Chương trình cư trú theo đầu tư cung cấp sáu tùy chọn:

 1. Mua một bất động sản với giá ít nhất €250.000
 2. Thuê khách sạn hoặc bất động sản du lịch trong 10 năm từ €250.000
 3. Mua đất xây dựng hoặc đất nông nghiệp từ €250.000 
 4. Cùng thuê bất động sản trong 10 năm từ €250,000
 5. Nhận bất động sản dưới dạng tài sản thừa kế hoặc theo thỏa thuận tặng cho từ €250.000
 6. Mua chứng khoán hoặc mở một khoản tiền gửi tại ngân hàng với số tiền €400.000

Giấy phép cư trú được cấp trong 5 năm với quyền gia hạn. Sau năm năm, bạn có thể nhận được thường trú nhân nếu bạn sống ở trong nước. Để làm điều đó, bạn phải có mặt ở Hy Lạp ít nhất sáu tháng mỗi năm và vắng mặt tổng cộng dưới mười tháng trong năm năm.

Thường trú là một tình trạng lâu dài. Và sau bảy năm sống ở nước này, bạn có thể nộp đơn xin quốc tịch Hy Lạp. Những người mang hộ chiếu có thể đi du lịch mà không cần thị thực tới hơn 180 quốc gia.

Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Hy Lạp có thể liên hệ với các luật sư, chuyên gia di trú của chúng tôi qua số Hotline để được tư vấn miễn phí 0902655499.

 

Bài viết liên quan